Estudia Formació
Professional

Escola Pia Santa Anna Mataró

Formació Professional

Cicles Formatius
Grau Superior - Grau Mitjà - CAS - PQPI

Escola Pia Mataró
Estudis
Preparats
per a tu
Relació amb
l'Empresa

Borsa de Treball

Pràctiques en empresa

Estadístiques

Complement
Educatiu

Serveis


  • Tutoria personal (seguiment personal i acadèmic, relació amb les famílies)
  • Sortides a empreses i conferències de professionals
  • Mediateca
  • Serveis d’orientació psicopedagògica
  • Ús d’instal•lacions esportives
  • Festes i celebracions de l’etapa i de l’escola

Equipaments i
Instal·lacions

Vista les nostres
instal·lacions

Comptem amb les més modernes
instal·lacions i equipaments

Contacte

Contacta amb nosaltres

Cordinació d'etapes

Dades de contacte
Secretaria de l'escola

Escola de Mar

Sant Agust&iacoute;, 59
08301 Mataró
Tél.93 755 61 59
Fax 93 755 61 88
mataro@escolapia.cat

Localitza'ns