ADMINISTRACIÓ I FINANCES

CFGS Administració i Finances

Formació Professional Administrativa

Escola Pia
Santa Anna Mataró

Escola Pia Mataró
Treballa

De què treballaràs

Empreses o entitats, administrant o gestionant al departament:

 • Administratiu
 • Gestió de cobraments
 • Atenció al client
 • Comercial
 • Finances
 • Recursos humans
 • Comptable
 • Logística

Banca
Companyies d’assegurances
Administració pública
Assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories

Estudia

Què estudiràs

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • Procés integral de l'activitat comercial
 • Comunicació i atenció al client
 • Anglès tècnic administratiu
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió financera
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Gestió logística i comercial
 • Simulació empresarial
 • Projecte d'administració i finances
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball (Estada de pràctiques en empresa)

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència)

Accés Informate'n
Revisa les teves
opcions

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimentalt
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.
Sortides
professionals

Borsa de Treball

Pràctiques en empresaDurant el curs
es fan un mínim de 15 conferències
i unes 6 visites a empreses i entitats

Contacte

Contacta amb nosaltres


Escola de Mar

Sant Agustí, 59
08301 Mataró
Tél.93 755 61 59
Fax 93 755 61 88
mataro@escolapia.cat


Cicle Formatiu Grau Superior Administració i Finances


Localitza'ns

Socialitza't

Socialitza't

Picassa Web
Twitter Escola Pia Mataró
Youtube
Escola Pia Mataró
Vimeo