MÀRQUETING I
PUBLICITAT
Escola Pia Mataró

CFGS Màrqueting i Publicitat

Formació Professional
Màrqueting

Escola Pia
Santa Anna Mataró

Treballa
 

De què treballaràs

Empreses o entitats, administrant o gestionant al departament de màrqueting:

 • Assistant Product Manager
 • Tècnic en Màrqueting
 • Tècnic en Publicitat
 • Tècnic en Relacions Públiques
 • Atenció al client
 • Social Media Manager
Estudia
 

Què estudiràs

 • Atenció al client
 • Elaboració de material de comunicació
 • Investigació Comercial
 • Llançament de productes i serveis
 • Màrqueting digital
 • Polítiques de màrqueting
 • Relacions públiques
 • Anglès tècnic administratiu
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball (Estada de pràctiques en empresa)

Convalidacions de matèries possible si tens experiència laboral en el sector (Servei d’assessorament i de reconeixement de l’experiència)

Accés Informate'n
Revisa les teves
opcions

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimentalt
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.
Sortides
professionals

Borsa de Treball

Pràctiques en empresaDurant el curs
es fan un mínim de 15 conferències
i unes 6 visites a empreses i entitats

Estrella Damm
Nutrexpa
Seat
Velcro
Tecnocampus de Mataró
Cetemmsa
Contacte

Contacta amb nosaltres


Escola de Mar

Sant Agustí, 59
08301 Mataró
Tél.93 755 61 59
Fax 93 755 61 88
mataro@escolapia.cat


Cicle Formatiu Grau Superior Gestió Comercial i Marqueting


Localitza'ns

Socialitza't

Socialitza't

Picasa Web
Twitter
Youtube
Escola Pia Mataró
Vimeo
Blog Grau Superior de Marketing